مرور برچسب

آبرسانی در نجف آباد

آبرسانی سیار روزانه ۴ میلیون لیتر در نجف آباد

مجتبی مطهری خبرداد: آبرسانی سیار روزانه ۴ میلیون لیتر در نجف آباد نجف آبادنا: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد گفت: روزانه به طور متوسط از سه حلقه چاه آبی که تا پیش از این به شبکه آب شرب شهری متصل بودند، بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار…