مرور برچسب

آب و هوای اصفهان

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا در اصفهان،کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۶۵ در وضعیت سالم ثبت شد. شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۰۳،…

هوای اصفهان سالم است

هوای اصفهان سالم است به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری برنا، کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز با میانگین ۸۶ در وضعیت سالم ثبت شد. بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد…