مرور برچسب

آب و هوای نجف اباد

وضعیت هواشناسی نجف آباد در سه روز آینده

وضعیت هواشناسی نجف آباد در سه روز آینده هوای حال حاضر نجف آباد در جمعه ۲۳ آذر به همراه غبار محلی است که همین وضعیت برای نجف آباد تا پایان امروز ادامه دارد. سرعت باد: آرام نم نسبی:  % ۲۸ دید افقی:  ۸۰۰۰متر بارندگی ۲۴…