مرور برچسب

آثار یاستانی نجف آباد

قلعه قمشلو نجف آباد

قلعه قمشلو مربوط به دوره قاجار است . این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه قمشلو نجف آباد