مرور برچسب

آخرین آمار ابتلا به کرونا در اصفهان

آخرین آمار ابتلاء به کرونا در اصفهان در ۲۴ مرداد

آخرین آمار ابتلاء به کرونا در اصفهان در ۲۴ مرداد به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، آرش نجیمی با اشاره به آمار بیماران جدید مبتلا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: تعداد ۱۰۹ مورد بیمار جدید از افراد مشکوک به کرونا ویروس به جز…

آخرین آمار ابتلاء به کرونا در اصفهان ۱۷ مرداد ۹۹

آخرین آمار ابتلاء به کرونا در اصفهان ۱۷ مرداد 99 به گزارش نجف آباد نگار از ایمنا، آرش نجیمی با اشاره به آمار بیماران جدید مبتلا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار کرد: تعداد ۱۲۰ مورد بیمار جدید از افراد مشکوک به کرونا ویروس به جز…