مرور برچسب

آخرین آمار از بارش‌های

آخرین آمار از بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته استان اصفهان + نجف‌آباد ۱۳.۲

به گزارش نجف آبادنا در ۲۴ ساعته گذشته، بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان به ترتیب: در سمیرم ۶۴.۲، فریدون‌شهر ۵۹.۶، داران ۳۶.۵، مبارکه ۳۲.۹، چادگان ۲۹.۸، اصفهان ۲۹.۲، زرین‌شهر ۲۶.۵، خوانسار ۲۴.۴، گلپایگان ۳۱، کبوتر آباد ۱۹.۸، دهاقان ۲۹٫۳،…