مرور برچسب

آخر هفته با اخبار دانشگاه آزاد اسلامی

آخر هفته با اخبار دانشگاه آزاد اسلامی

آخر هفته با اخبار دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش نجف آبادنا از ایسکانیوز، در هفته ای که گذشت مسسولان دانشگاه آزاد اسلامی تمام توانشان را برای رفاه دانشجویان به کرا بردند و پیگیر وضعیت مصدومان حادثه تصادف در علوم و تحقیقات بودند.…