مرور برچسب

آزادسازی حریم زاینده‌رود

آزادسازی ۹۰ درصدی حریم زاینده‌رود از چنگالِ تصرف زمین خواران

آزادسازی ۹۰ درصدی حریم زاینده‌رود از چنگالِ تصرف زمین خواران به گزارش نجف آباد نگار از ایصال نیوز، دخل و تصرف حریم رودخانه‌ها، دریاها و دریاچه‌ها و بطور کلی آب‌های سطحی کشور و به دیگر سخن ساخت و سازهای بی حساب و توسعه زمین های کشاورزی…