مرور برچسب

آزمون صلاحیت بالینی

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی

برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش نجف آبادنا معاون دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در دوازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی (OSCE)دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران گفت: «در این…