مرور برچسب

آسیاب های نجف آباد

آسیاب های نجف آباد

جوی خارون در نزدیکی چهار‌راه و مسجد امیر‌المومنین، طوری کاهش ارتفاع پیدا می‌کرد که فشار آب، آسیاب آبی «شیرخونه» را می‌چرخاند. آسیاب های نجف آباد