مرور برچسب

آغاز ساخت مرکز معاینات سلامت شغلی نجف آباد

آغاز ساخت مرکز معاینات سلامت شغلی نجف آباد

آغاز ساخت مرکز معاینات سلامت شغلی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا رییس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد گفت: زمین این مرکز به مساحت 320 متر مربع را خیر نیک اندیش حاج قربانعلی شمس اهدا کرده است. علیرضا غیور افزود: این مرکز معاینات سلامت با زیر…