مرور برچسب

آموزش در فضای مجازی

استفاده معلمان نجف آبادی از بستر فضای مجازی

استفاده معلمان نجف آبادی از بستر فضای مجازی به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، در هفته گذشته سلسله جلسات مدیران مدارس ابتدایی قطب های شهرستان در سالن اندیشه و با حضور معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و…