مرور برچسب

آموزش زندگی شاد

ابوترابی: توجه به تفریحات سالم در کشور مد نظر قرار گیرد

نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی ابوترابی: توجه به تفریحات سالم در کشور مد نظر قرار گیرد ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از برنامه‌های بی‌محتوا به بهانه افزایش سطح شادی در جامعه گفت: توجه به موضوع تفریحات سالم در کشور باید مد نظر قرار…