مرور برچسب

آموزش و پروش پذیرش سرباز معلم

برگزاری جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان

برگزاری جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد در بیست و دومین روز از اردیبهشت ماه ۹۹ جلسه هماهنگی مصاحبه پذیرش سرباز معلمان قطب استان با حضور افشاری و کرم لو، کارشناسان…