مرور برچسب

آموزش کرونا

آموزش مقابله با کرونا برای فعالین حمل و نقل نجف آباد

آموزش مقابله با کرونا برای فعالین حمل و نقل نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از پورتال خبری شهرداری نجف آباد جلسه آموزشی با حضور کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان نجف آباد و مدیرعامل و کارکنان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف…