مرور برچسب

آپاچی در نجف آباد

آپاچی و عقرب در نجف آباد

بیشتر کارهایشان را علنی و بدون ترس از ماموران شهربانی و ساواک انجام می‌دادند. گاهی سراغ احشام و میوۀ باغ‌ها می‌رفتند و اگر شرایط فراهم بود، بدشان نمی‌آمد پول‌های پمپ‌بنزین را هم بزنند. آپاچی و عقرب در نجف آباد

باند آپاچی در نجف آباد

باند آپاچی در نجف آباد به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، گروهی ده، دوازده نفره از اراذل داشتیم که اسم‌ خودشان را گذاشته بودند «باند آپاچی». با موتور «ایژ» گوشه و کنار شهر می‌چرخیدند و هر فسادی که حدس بزنید، انجام می‌دادند. از…