مرور برچسب

آیت الله دری نجف آبادی

آیت الله دری نجف آبادی:”ساده زیستی و قناعت” آیت الله امینی الگوی شایسته ای برای جامعه…

آیت الله دری نجف آبادی:"ساده زیستی و قناعت" آیت الله امینی الگوی شایسته ای برای جامعه است به گزارش نجف آباد نگار از تسنیم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در آئین بزرگداشت آیت‌الله ابراهیم امینی که شامگاه جمعه به صورت مجازی در مجمع جهانی…