مرور برچسب

ابرقدرت شیعه

جمهوری اسلامی ایران هیمنه ابرقدرتی شیعه است

جمهوری اسلامی ایران هیمنه ابرقدرتی شیعه است به گزارش نجف آبادنا از جوان آنلاین، نماینده مردم نجف اباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همایش بزرگ اربعین حسینی دستاورد بزرگی است که شیعه برای بشریت خلق کرده است.…