مرور برچسب

ابوترابی: دست‌های داخلی پشت پرده طرح «تابستان داغ» بود

ابوترابی: دست‌های داخلی پشت پرده طرح «تابستان داغ» بود

ابوترابی: دست‌های داخلی پشت پرده طرح «تابستان داغ» بود به گزارش نجف آبادنا از فارس در روزهای سرد دی ماه، زمانی که یک سال و نیم از دولت دوازدهم و دو سال و نیم از مجلس دهم می‌گذرد به سراغ یکی از نمایندگان مجلس رفتیم تا در مورد…