مرور برچسب

ابوترابی شورای شهر

ماجرای حذف تصویر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب از گلستان شهدای نجف آباد

ماجرای حذف تصویر امام خمینی و رهبر معظم انقلاب از گلستان شهدای نجف آباد/ روایت عضو شورای شهر از حضور مشاوران معلوم الحال در شهرداری به گزارش نجف آباد نگار از صاحب نیوز؛ بیش از یک سال است که ماجراهایی مانند حذف نام شهدا از تابلو معابر و یا…