مرور برچسب

اتهامات محمد علی هادی

محمد علی هادی کیست ؟ اتهام دیپلمات نجف آبادی در پرونده بانک سرمایه

محمد علی هادی کیست ؟ اتهام دیپلمات نجف آبادی در پرونده بانک سرمایه به گزارش نجف آباد نگار از سایت خبری مدآرا، در این جلسه متهم محمدرضا خانی آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد و نماینده دادستان و وکیل مدافع این متهم نیز مطالبی بیان کردند. پس…