مرور برچسب

اجرای بیش از ۱۶هزار متر لایروبی در منطقه یک نجف آباد

اجرای بیش از ۱۶هزار متر لایروبی در منطقه یک نجف آباد

گذری برعمکرد شهرداری منطقه یک نجف آباد در  تیرماه و ابتدای مرداد به گزارش نجف آبادنا اجرای بیش از ۱۶هزار متر لایروبی در منطقه یک نجف آباد یکی از عملکردهای تیرماه و ابتدای مرداد شهرداری منطقه یک نجف آباد است. مدیر منطقه یک شهرداری نجف…