مرور برچسب

اجرای 42هزار متر مربع عملیات تسطیح در منطقه سه

اجرای ۴۲هزار متر مربع عملیات تسطیح در منطقه سه نجف آباد

اجرای ۴۲هزار متر مربع عملیات تسطیح در منطقه سه نجف آباد به گزارش نجف آبادنا مدیر منطقه سه شهرداری نجف آباد گفت: طی هفته های گذشته بیش از چهل و دو هزار متر مربع عملیات تسطیح و زیرسازی در نقاط مختلف منطقه انجام شده که شاخص ترین بخش آن مربوط…