مرور برچسب

احداث دفن گاه زباله

مخالفت نجف آبادی ها با احداث دفن گاه زباله در مراتع ممیزی شده/نجف آباد بجنورد

مخالفت نجف آبادی ها با احداث دفن گاه زباله در مراتع ممیزی شده/توافق ادعا شده، کذب است به گزارش نجف آباد نگار از عصراترک، محمد علی مجرد، عضو شورای روستای نجف آباد همچنین نماینده اهالی روستاهای بخش حصار و گرمخان در زمینه پیگیری حل و فصل…