مرور برچسب

احداث زمین چمن

روز جهانی نه به چمن کاری در نجف آباد

روز جهانی نه به چمن کاری در نجف آباد مشکی ذوق زده با بال و پری که از آن ها آب میچکید خودش را تا لانه بالا کشید. نفس نفس میزد،نفسی عمیق کشید و گفت: آببب آب. مامان فکر میکرد تشنه است. اما بال های خیسی که ازآن ها آب میچکید چیز دیگری میگفت.…

کلنگ احداث زمین چمن مصنوعی شهر علویجه بر زمین خورد

کلنگ احداث زمین چمن مصنوعی شهر علویجه بر زمین خورد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد، طرح احداث زمین چمن شهر علویجه با هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد، اداره کل ورزش و جوانان…