مرور برچسب

احقاق حقوق مردم

ابوترابی: نقش مستقیم دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم

ابوترابی: نقش مستقیم دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم به گزارش نجف آبادنا از «نماینده»، استیفای حقوق مردم موضوعی است که همواره در جوامع مختلف و براساس قوانین تمام کشورها مورد توجه دست‌اندرکاران هر حکومتی قرار گرفته است، موضوعی که در…