مرور برچسب

احیاء پیاده رو و قنات شیربچه نجف آباد

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه

بازدید از وضعیت ساماندهی قنات شیربچه به گزارش نجف آبادنا ساماندهی قنات شیربچه در خیابان شریعتی حدفاصل تقاطع فارابی تا میدان بسیج به طول نزدیک به هشتصد متر صورت می پذیرد که طی آن ضمن احیاء مسیر قنات به عنوان جاذبه ای تاریخی و…

احیاء پیاده رو و قنات شیربچه نجف آباد

احیاء پیاده رو و قنات شیربچه نجف آباد به گزارش نجف آبادنا معاون امور زیر بنائی و حمل و نقل شهری شهرداری نجف آباد گفت: طی این طرح ضمن احیاء مسیر قنات به عنوان جاذبه ای تاریخی و گردشگری، در هفت متر از حریم قنات نیز دو مسیرپیاده روی و دوچرخه…