مرور برچسب

اخبار کرونا

۳۰ اردیبهشت و آخرین اخبار کرونایی استانها

۳۰ اردیبهشت و آخرین اخبار کرونایی استانها به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، ویروس همه گیر کرونا مدتها است که زندگی عادی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده و فارغ از مشکلات معیشتی و اقتصادی برخی آسیب‌های روانی همچون وسواس، اضطراب و نگرانی از انگ…

۲۴ اردیبهشت و اخبار کرونایی استانها

۲۴ اردیبهشت و اخبار کرونایی استانها به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، ویروس همه گیر کرونا مدتها است که زندگی عادی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده و فارغ از مشکلات معیشتی و اقتصادی برخی آسیب‌های روانی همچون وسواس، اضطراب و نگرانی از انگ و…