مرور برچسب

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد: وقف اجتماعی کم داریم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد: وقف اجتماعی کم داریم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد: وقف اجتماعی کم داریم به گزارش نجف آبادنا رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد گفت: البته در خصوص برخی موقوفات که نیت واقف و چهار‌چوب‌های قانونی اجازه داده، موقوفه کاربری…