مرور برچسب

اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد

ثبت موقوفه ای به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در نجف آباد

ثبت موقوفه ای به ارزش ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان؛ رییس اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد گفت: حاجیه خانم نصرت رجایی واقف خیر اندیش قطعه زمینی به مساحت…

وقف قطعه زمین مسکونی در نجف آباد

وقف قطعه زمین مسکونی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان؛ رییس اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد گفت: یدالله فاضل خیر نیک اندیش این شهرستان قطعه زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع را در سامانه جامع موقوفات و بقاع…