مرور برچسب

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد

قوانین جدید دریافت بیمه بیکاری اعلام شد

قوانین جدید دریافت بیمه بیکاری اعلام شد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد، آقای مغزی رییس اداره در خصوص بیمه بیکاری گفت: کليه کارفرمایان و کارگران محترم کارگاههاي مشمول قانون کار که به…