مرور برچسب

ادامه بی‌تفاوتی‌ها و نگرانی از شیوع کرونا در نجف‌آباد

ادامه بی‌تفاوتی‌ها و نگرانی از شیوع کرونا در نجف‌آباد

ادامه بی‌تفاوتی‌ها و نگرانی از شیوع کرونا در نجف‌آباد به گزارش نجف آباد نگار از فارس، با این که ‌کرونا این مهمان ناخوانده شور و حال عید هر ساله را گرفته اما نجف‌آباد به عنوان بزرگترین مرکز خرید غرب استان اصفهان و با توجه به شهرت انصاف کسبه…