مرور برچسب

ادعای جدید ترامپ درباره تحریم های ایران دروغ از آب درآمد

ادعای جدید ترامپ درباره تحریم های ایران دروغ از آب درآمد

ادعای جدید ترامپ درباره تحریم های ایران دروغ از آب درآمد به گزارش نجف آباد نگار از افکارنیوز، ترامپ در همین حال سعی دارد با بیان مطالبی و ایجاد جنگ روانی فشارها را از خود و دولت تروریست آمریکا بر دارد و حالا دوباره ادعای جدیدی درباره ایران…