مرور برچسب

اراضی ملی

رفع تصرف اراضی ملی در نجف آباد اصفهان

رفع تصرف اراضی ملی در نجف آباد اصفهان به گزارش نجف آباد نگار از رکنا، علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در راستای حفاظت از انفال و عرصه‌های ملی، رفع تصرف اراضی دولتی در شهرستان‌های نایین، اصفهان، نجف آباد، آران‌وبیدگل…