مرور برچسب

ارگ نجف آباد

روز جهانی چرا نجف آباد؟

روز جهانی چرا نجف آباد؟ شماره ی معکوس شروع شده بود. چیزی به سال جدیدنمانده بود. زن داشت با وسواس گرد گیری میکرد. باد پنجره را باز کرد. نسیم قاصدک پیر را آورد تو، قاصدک چرخی خورد و افتاد روی میز، هنوز سرش داشت گیج میرفت، تلفن خونه زنگ…

ارگ شیخ بهایی نجف آباد + تصاویر

ارگ شیخ بهایی نجف آباد به گزارش نجف آبادنا شهر نجف‌ آباد در ۲۷ کیلومتری غرب اصفهان و در دشت وسیعی با شیب نسبتاً ملایم که از غرب به شرق کاهش می‌ یابد و اطراف آن را کوه‌هایی با ارتفاع متوسط احاطه کرده‌ است، قرار دارد. این شهر در…