مرور برچسب

اسب تعزیه

دلال‌ها پشت‌پرده تعزیه‌های اسبی !

دلال‌ها پشت‌پرده تعزیه‌های اسبی ! به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری ایمنا، شگفت است که تعزیه پس از قریب پنج قرن همچنان از انواع پویای هنر نمایش محسوب می‌شود و در بعضی مواقع به عنوان عالی‌ترین هنر آیینی خودنمایی می‌کند. استان اصفهان در…