مرور برچسب

استاد ریاحی

نجف‌آباد شهری که به توصیه شیخ بهایی ساخته شد

نجف‌آباد شهری که به توصیه شیخ بهایی ساخته شد به گزارش نجف آباد نگار از ایسنا، محمدحسین ریاحی در خصوص وجه تسمیه شهرستان نجف‌آباد، اظهار کرد: یکی از شهرهای مؤثر و قابل توجه از حیث موقعیت و جایگاه در استان اصفهان، نجف‌آباد است. اما…