مرور برچسب

استخدام معلم

استخدام ۴۰ هزار نفر در سال ۹۹

استخدام ۴۰ هزار نفر در سال ۹۹ به گزارش نجف آباد نگار جهانگیری معاون رئیس جمهور : استخدام پیمانی در دولت تنها از طریق آزمون انجام می‌شود و هر کسی بخواهد به صورت پیمانی جذب دولت شود حتماً باید درآزمون شرکت و حد نصاب نمره قبولی را کسب کند.…