مرور برچسب

اسماعیل قائدی

راهیابی عکس هنرمند نجف آبادی به نمایشگاه هند

راهیابی عکس هنرمند نجف آبادی به نمایشگاه هند به گزارش نجف آباد نگار از نجف آباد نیوز، عکس اسماعیل قائدی هنرمند نقاش و عکاس نجف آبادی، از بین آثار ارسالی هنرمندان بیست و هشت کشور جهان، در بین بیست تصویر منتخب نمایشگاه مجازی Ais inaggalal…