مرور برچسب

اسنپ

راز ارزانی اسنپ چیست ؟

راز ارزانی اسنپ چیست ؟ رفت را با آژانس رفتیم حوالی بزرگمهر اصفهان به ۳۲ هزار و با اسنپ برگشتیم به ۱۵هزار تومان. یه سوال مشترک از راننده ها پرسیدیم. «علت ارزونی اسنپ چیه؟» راننده آژانس که بیکار شده یک کارخانه خصوصی سازی شده…