مرور برچسب

اسکان نوروزی98

جزئیات تشکیل ستاد اسکان نوروزی سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی

جزئیات تشکیل ستاد اسکان نوروزی سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی به گزارش نجف آبادنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، مجید مشکینی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل تشکیل ستاد اسکان نوروزی سال ۱۳۹۸ دانشگاه آزاد…