مرور برچسب

اشتغال اصفهان

آمارگیری نیروی کار در اصفهان تلفنی انجام می‌شود

آمارگیری نیروی کار در اصفهان تلفنی انجام می‌شود به گزارش نجف آباد نگار از ایرنا، محمد رضا لعلی روز یکشنبه افزود: طرح آمارگیری نیروی کار در هر فصل در استان همزمان با سراسر کشور بصورت حضوری و با مراجعه پرسشگران آماری به در منازل خانوارهایی…