مرور برچسب

اصفهان در سالی که گذشت

مهمترین رخدادهای اصفهان در سالی که گذشت

مهمترین رخدادهای اصفهان در سالی که گذشت به گزارش نجف آبادنا از ایرنا، مرور مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی سال ۱۳۹۷ در روزهای منتهی به سال جدید نشان می دهد گوشه و کنار اصفهان مملو از خبرهای متنوع و رویداد های…