مرور برچسب

اعتبار نامه انتخابات

اعتبار نامه نماینده نجف آباد تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اعطا شد

اعتبار نامه نماینده نجف آباد تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اعطا شد به گزارش نجف آباد نگار از فرمانداری نجف آباد جلسه پایانی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان به ریاست معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و با…