مرور برچسب

اعتراض دیپلمه ها

اعتراض دیپلمه ها

آموزش و پرورش، آن زمان در ساختمان فعلی کلینیک درمانی فرهنگیان درست روبه‌روی دکۀ ما قرار داشت و زودتر از همیشه صبح اول وقت، خودم را به صحنه رساندم.اعتراض دیپلمه ها