مرور برچسب

اعدام در نجف آباد

اولین اعدامی نجف آباد

اولین کسی که بعد از انقلاب با حکم و طی مراسمی رسمی اعدام شد، مرد میان‌سالی بود که با شکایت همسرش به «تجاوز به دخترش» متهم شده و در نهایت حکم اعدام گرفت.اولین اعدامی نجف آباد