مرور برچسب

اعضاء شورای اسلامی شهر نجف آباد

جلسه ملاقات مردمی اعضاء شورای اسلامی شهر نجف آباد

جلسه ملاقات مردمی اعضاء شورای اسلامی شهر نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از  جلسه ملاقات مردمی اعضا شورای اسلامی شهر نجف آباد از ساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح در روزهای شنبه ، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته برگزار می گردد. این ملاقات های مردمی…