مرور برچسب

اعضای هیئات مذهبی شهرستان نجف آباد

نشست فصلی اعضای هیئات مذهبی شهرستان نجف آباد برگزار شد

نشست فصلی اعضای هیئات مذهبی شهرستان نجف آباد برگزار شد به گزارش نجف آباد نگار از روابط عمومی دفتر امام جمعه نجف آباد روز یکشنبه بیست و پنجم خرداد ماه سال جاری نشست فصلی اعضای محترم هیئات مذهبی شهرستان نجف آباد با حضور امام جمعه نجف آباد،…