مرور برچسب

افتتاح قبرستان نجف آباد

افتتاح قبرستان نجف آباد

یکی، دو سال که گذشت، یکی از منبری‌های سرشناش شهر در سخنرانی‌اش گفت: «باید اسم قبرستون رو عوض کنیم.ابراهیمی جوون بوده و مرگ افتاده بین جوون‌ها». افتتاح قبرستان نجف آباد