مرور برچسب

افزایش خروجی سد زاینده رود

افزایش خروجی سد زاینده رود اصفهان برای تقویت کشت پاییزه

افزایش خروجی سد زاینده رود اصفهان برای تقویت کشت پاییزه به گزارش نجف آباد نگار از خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: از فردا ظهر به منظور کشت پاییزه میزان خروجی سد زاینده رود تا ۲۰…

افزایش خروجی سد زاینده رود

افزایش خروجی سد زاینده رود به تعویق افتاد به گزارش نجف آبادنا حسن ساسانی روز دوشنبه افزود: افزایش خروجی سد زاینده رود با حجم 30 میلیون متر مکعب در یک دوره هفت روزه مفید به منظور آبیاری و پایداری باغ های فلاورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد و…